menu EN

Software Sol. Global s.r.o.


Vývoj mobilních aplikací pro oblast energetiky, technologických a průmyslových provozů, univerzit, vodohospodářské a dopravní infrastruktury, nákupních center, nemocnic a zdravotnických zařízení.

Software Solutions Global s.r.o.

Adresa: Vídeňská 282/80, 639 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Ivo Křipský

Tel: +420 734 157 125

E-mail: ivo.kripsky@fmsws.com